Kayıtlar

Ekim, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Cebrî icra ne demektir?

Resim
Cebrî icra, zorla uygulama yerine getirme demektir.  Bir kişinin vermesi gereken bir şeyi vermemesi, ödemesi gereken bir borcu ödememesi, bir mahkeme kararına uymaması hallerinde hakkın zorla alınması gerekir. Ancak hukukumuzda hiç kimseye hakkını zor kullanarak almak hakkı verilmemiştir. Zor kullanarak birinin hakkını başkasından almak yetkisi ve görevi sadece devlete aittir.   Zorla yerine getirme görevine cebri icra, bu işle görevli devlet kurumuna icra dairesi, bu işi yapan kamu görevlilerine ise icra memuru adı verilir. Sözgelimi bir kimse kiracısı olduğu evi mahkemenin tahliye kararına rağmen boşaltmıyor olabilir. Bu durumda icra müdürlüğü personeli olan bir icra memuru devreye girerek kiracıyı evden zorla çıkartmak yoluna gidecektir. 

Anayasa'nın katı olması ne anlama gelir?

Resim
Sert katı anayasa ifadesi ile anlatılmak istenen şey anayasanın kolay kolay değiştirilememesi demektir. Yani değiştirilmesi zor anayasalara katı anayasa denir. Anayasa'nın katı ya da sert olmasının, zalim ya da acımasız olması gibi bir anlamı yoktur. Tam tersine sert anayasa zalimliğe karşı bir önlemdir. Eğer anayasalar kolayca değiştirilemezse, iktidar gücünü ele geçirenler, canları istediği zaman, düşman gördükleri azınlıkların haklarını, ellerinden alamazlar.