Kayıtlar

Ekim, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kamu görevlisi ne demektir?

Resim
Seçilmişler, gönüllüler, yükümlüler ve en önemlisi kamu personeline yani kamu hizmetlerinde emeği olan bütün insanlara kamu görevlisi denir. Av. Mehmet TOPRAK İst. Bar. 265556 avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66

Ticari işletme rehni sözleşmesini kimler yapabilir?

Resim
Rehin verebilecekler: Ticaret siciline veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olmalıdır. Ticari işletmeyi rehin alabilecek kişiler: Kredi verebilecek kişilerle sınırlandırılmıştır. Kredili satış yapan işletmeler sadece satışını yaptıkları taşınır duran mal varlığı üzerine rehin koyabilir. Av. Mehmet TOPRAK İst. Bar. 265556 avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66

Ticari işletme rehninin kapsamına neler girer?

Resim
Rehin verilebilecek şeyler:  a) Ticaret unvanı ve işletme adı (ZORUNLU); b) Taşınır duran mal varlığı (ZORUNLU);  c.) Sınai haklar; (İSTEĞE BAĞLI); Rehin verilmesi mümkün olmayan şeyler:  a.) Kiracılık hakkı, b.) İşletme değeri  c.) Taşınmazlar Av. Mehmet TOPRAK İst. Bar. 265556 avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66

Ticari bir işletmenin şubesi ne demektir?

Resim
Şubeler iç işleyişte şirketin idare merkezine bağlıdırlar. Ancak dış ilişkide yani müşterilerle ilişilerde merkezden bağımsız olarak alış satış yaparlar.  Şubelerin muhasebesi de merkezden ayrı tutulur.  Muhasebe ayrı tutulmakla beraber muhasebecinin aynı kişi olması önem taşımaz. Şubelerin merkezden ayrı bir yerde bulunmaları da gerekir. Şube ve merkez aynı binada olabilir. Ancak hiç değilse ayrı kapıları olmalıdır.  Bu özelliklerin tümünü birden taşımadıkları için, depolar ve imalathaneler şube değildir.  Bankaların merkezleri ile şubelerinden birinin aynı binada “merkez şube” adıyla faaliyet göstermeleri mümkündür. Şubelerin bulundukları yer, ticaret siciline, merkezin ticaret unvanına şube olduklarını belirten bir ekle kaydolmak zorundadır. Örneğin: "Garanti Bankası AŞ. Mardin Şubesi" gibi.  İflas davaları dışında kalan tüm dava ve takipler (şube ile ilgisi var ise) hem merkezin olduğu yerdeki mahkemelerde hem de şubenin olduğu yerdeki mahkemelerde açılabilir.

Borçları devrederek kurtulmak mümkün müdür?

Resim
www.toprakhukuk.com Tacirler, işletmelerini devrederek, borçlardan da kurtulurlar.  Tacirlerin kurtuluş imkanı bulunan borçlar ticari borçlardır. Vergi ve sgk prim borçlarından kurtulmak mümkün değildir. Bu imkandan yararlanacak tacirin işletmesini tümü ile devretmesi gerekir. Yani ticari işletme tüm hak ve borçları ile devredilmelidir. Bir başka ifade ile işletmeye bağlı tacir sıfatı, devir alan kişiye geçmelidir. İşletmeye ait bir araba, dükkan, depo ve hatta tüm alacakların devri halinde dahi tacir sıfatı devir alana geçmez. Çünkü sadece aktif varlık el değiştirmiştir. Devir sözleşmesi mutlaka yazılı şekilde yapılmalıdır. Mutlaka ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmelidir.  Yazılı şekil geçerlilik şartı olup, tescil kurucu niteliktedir.  Taşınırlarda teslim ve taşınmazlarda tapu siciline tescile gerek yoktur.  Devir ilanları Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılmalıdır. Ticari işletmeyi devreden, a.) Muaccel borçlar için devrin devralan tarafından alacaklılara bil