Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

Yazar: Av. Mehmet TOPRAK
avukat@mehmettoprak.com
Tel.  (212) 527 87 60
Fax. (212) 527 87 60
Gsm (532) 494 03 66
----------------------------------------------
Eski metinlerde yer alan temyiz kudreti, mümeyyiz olmak şeklindeki terimlerin yerini, bu gün ayırt etme gücü terimi aldı.

Medeni Kanun metninde, ayırt etme gücünden ne anlaşılması gerektiği açıklanmamış.

Ancak kanunun 13. maddesinde yer alan düzenleme, ayırt etme gücü kavramını anlamamıza yarayacak bir ip ucu sunmakta. 

Madde metninde yer alan: 
-yaş küçüklüğü, 
-akıl hastalığı, 
-akıl zayıflığı, 
-sarhoşluk 
ya da bunlara benzer sebepler,  akla uygun biçimde davranma yeteneğinin olmadığını gösteren haller olarak sayılmıştır.  

Öyle ise ayırt etme gücünü, akla uygun biçimde davranma yeteneği olarak tanımlamak mümkündür.

Akla uygun biçimde davranmaktan ne anlaşılması gerektiğini ise Medeni Kanun'un 9. maddesinden yola çıkarak tanımlayabiliriz.

9. madde ile bir kimsenin kendi iş ve eylemleri ile hak edinebilmesi ve borç altına girebilmesi için eylem ehliyetine sahip olması şart koşulmuştur.

Öyleyse ayırt etme gücünü, bir kimsenin iş ve eylemlerinin, kendisine sağlayabileceği hakları ve kendisini yükleyebileceği borçların farkında olarak davranmak şeklinde tanımlamak mümkündür.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi için : Vehbi Umut ERKAN ve İpek YÜCER, AYIRT ETME GÜCÜ-Maturity, AÜHFD, 60 (3) 2011: 485-522, 

 

Av. Mehmet TOPRAK
avukat@mehmettoprak.com
(212) 527 87 60
(532) 494 03 66 

Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

AHDE VEFA NEDİR?

ALİUD NEDİR?

İşçinin rakip firmada