Kayıtlar

Ekim 31, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kamu görevlisi ne demektir?

Resim
Seçilmişler, gönüllüler, yükümlüler ve en önemlisi kamu personeline yani kamu hizmetlerinde emeği olan bütün insanlara kamu görevlisi denir. Av. Mehmet TOPRAK İst. Bar. 265556 avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66

Ticari işletme rehni sözleşmesini kimler yapabilir?

Resim
Rehin verebilecekler: Ticaret siciline veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olmalıdır. Ticari işletmeyi rehin alabilecek kişiler: Kredi verebilecek kişilerle sınırlandırılmıştır. Kredili satış yapan işletmeler sadece satışını yaptıkları taşınır duran mal varlığı üzerine rehin koyabilir. Av. Mehmet TOPRAK İst. Bar. 265556 avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66

Ticari işletme rehninin kapsamına neler girer?

Resim
Rehin verilebilecek şeyler:  a) Ticaret unvanı ve işletme adı (ZORUNLU); b) Taşınır duran mal varlığı (ZORUNLU);  c.) Sınai haklar; (İSTEĞE BAĞLI); Rehin verilmesi mümkün olmayan şeyler:  a.) Kiracılık hakkı, b.) İşletme değeri  c.) Taşınmazlar Av. Mehmet TOPRAK İst. Bar. 265556 avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66

Ticari bir işletmenin şubesi ne demektir?

Resim
Şubeler iç işleyişte şirketin idare merkezine bağlıdırlar. Ancak dış ilişkide yani müşterilerle ilişilerde merkezden bağımsız olarak alış satış yaparlar.  Şubelerin muhasebesi de merkezden ayrı tutulur.  Muhasebe ayrı tutulmakla beraber muhasebecinin aynı kişi olması önem taşımaz. Şubelerin merkezden ayrı bir yerde bulunmaları da gerekir. Şube ve merkez aynı binada olabilir. Ancak hiç değilse ayrı kapıları olmalıdır.  Bu özelliklerin tümünü birden taşımadıkları için, depolar ve imalathaneler şube değildir.  Bankaların merkezleri ile şubelerinden birinin aynı binada “merkez şube” adıyla faaliyet göstermeleri mümkündür. Şubelerin bulundukları yer, ticaret siciline, merkezin ticaret unvanına şube olduklarını belirten bir ekle kaydolmak zorundadır. Örneğin: "Garanti Bankası AŞ. Mardin Şubesi" gibi.  İflas davaları dışında kalan tüm dava ve takipler (şube ile ilgisi var ise) hem merkezin olduğu yerdeki mahkemelerde hem de şubenin olduğu yerdeki mahkemelerde açılabilir.