Kayıtlar

Kasım, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Masanız olmadığı için elinizin  altında bulunan bir sunta levhayı masa niyetine kullandığınızı düşünün. Siz ne niyetle kullanırsanız kullanın sunta levha masaya dönüşmez.  Zira ayaksız masa olmaz. Hukukta bu duruma yok hükmünde ya da kısaca yokluk adı veriliyor. Ayaksız masa olmayacağını kabul ettiniz ve sunta levhaya ayak eklemeye karar verdiniz. Ancak malzemeniz bittiği için  masanın bir ayağı eksik kaldı. Evet bir masa yaptınız doğru, ama ayakta duramıyor! İşte hukuken var olduğu halde sakat olduğu için sonuç doğuramayan islemler de böyledir. Bu duruma ise kesin sakatlık ya da mutlak butlan deniyor. Masanızın ayakta duramadığını gördünüz. Dört ayağını da taktınız. Fakat ayaklardan bir tanesini iyi takmamışsınız. İlk tekmede masanızın devrilmesi kesin. Ama siz bunu bilip masayı dikkatli kullanırsanız idare edecek durumda. İşte  tekmeyi atmadığınız sürece bu bir masadır. Bir hukuki işlemi

Devlete iş yapan ve mal satanların sözleşmeye aykırı davranması halinde devletin alacağı nasıl takip edilir.?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Borçlar hukukuna göre borcun ve alacağın kaynakları  sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme dir.  Bir kimsenin bir başkasından alacağını istemesine rağmen ödenmemesi halinde zor kullanma hakkı yoktur.  Yurttaşlar bir başka yurttaştan alacaklı olduklarında adli yargı sistemi içinde yer alan hukuk mahkemelerine ve icra dairelerine başvururlar. Oysa devletin, il özel idarelerinin ve belediyelerin  sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme dışında kalan : a.) Her türlü kamu alacakları (vergi, resim, harç, vergi cezası, para cezası yanında bunların  gecikme zammı ve faiz gibi fer’i); b.) Kamu hizmetlerinin görülmesinden doğan diğer tüm alacaklar; AMME (KAMU) alacağı adı verilir.  Devletin, il özel idarelerinin ve belediyelerin bir AMME (kamu )alacağı için  dava açmak ve icra dairesine başvurmak zorunlulukları yoktur. Amme alacakları borçludan zorla alınır.

GABARİ ve KAR LASTİĞİ

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 GABARİ :  Araçların, yüklü veya yüksüz olarak,  karayolunda  güvenli şekilde yolculuk yapabilecekleri  uzunluk, genişlik ve yükseklik ölçülerinin ortak adıdır.   Araçların taşımaları gereken ölçüler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan:  " ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE  BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK "te yazılıdır. Yönetmelik uyarınca, gabari dışı yük yüklenemez, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilemez. Yönetmeliğin başlığı okunduğunda sadece ölçüleri düzenlediği sanılabilir.  Oysa a nılı yönetmelik, karayolunda güvenli yolculuk için araçların taşıması gereken özellikleri de düzenler. Sözgelimi yönetmeliğin 6/j maddesi ile "y olcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 aralık ile 1 nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunlu hale ge