Kayıtlar

Kasım 4, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

1961 ANAYASASI’NIN TEMEL NİTELİKLERİ

Resim
a.) Çoğunlukçu Demokrasi Anlayışından Çoğulcu Demokrasi Anlayışına Geçiş b.) Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ile Anayasa'nın Üstünlüğü İlkesinin bir anlam kazanması c.) Devlet İktidarının Paylaştırılması ile  Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin uygulamaya geçirilmesi d.) Sivil toplum örgütlerine örgütlenme imkanı verilerek Çoğulcu Toplum Yapısının Geliştirilmesi e.) Temel Hakların Genişletilmesi ve Güçlendirilmesi f.) Sosyal Devlet ilkesinin ilk kez anayasal bir metinde yer alışı Derleyen: Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66