Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

Yazar: Av. Mehmet TOPRAK
avukat@mehmettoprak.com
Tel.  (212) 527 87 60
Fax. (212) 527 87 60 
Gsm (532) 494 03 66
-----------------------------------------------------------------------------------------Vergi Usul Kanunu 172. madde de defter tutmak zorunda olanlar sayıldıktan sonra gerekli olamdığı halde  173. madde de defter tutmayacaklar yeniden isim isim sayılmıştır.

Bu listede ismi geçenler esasen vergiden muaf olan yahut zaten kendilerinden vergi stopajı yapılan gerçek veya tüzel kişilerdir. Yasaya göre defter tutma zorunda olmayanlar :

1. Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler;(Stopaja tabi)

2. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları basit usulde tesbit edilenler.(Sadece defter tutmaz, ikinci sınıf tacirler gibi vergilendirilirler.)

3. Kurumlar vergisinden muaf olan:

a) İktisadi kamu müesseseleri;

b) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler

olarak sayılmıştır.

Bir kimsenin belirli bir vergiden muafiyeti olsa dahi başka işleri nedeni ile muafiyeti yoksa o işleri için defter tutma yükümlülüğünü kaldırmaz.


Av. Mehmet TOPRAK

avukat@mehmettoprak.com
(212) 527 87 60
(532) 494 03 66
www.mehmettoprak.av.tr

Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

AHDE VEFA NEDİR?

ALİUD NEDİR?

İşçinin rakip firmada

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?