Kayıtlar

Kasım 11, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Devlete iş yapan ve mal satanların sözleşmeye aykırı davranması halinde devletin alacağı nasıl takip edilir.?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Borçlar hukukuna göre borcun ve alacağın kaynakları  sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme dir.  Bir kimsenin bir başkasından alacağını istemesine rağmen ödenmemesi halinde zor kullanma hakkı yoktur.  Yurttaşlar bir başka yurttaştan alacaklı olduklarında adli yargı sistemi içinde yer alan hukuk mahkemelerine ve icra dairelerine başvururlar. Oysa devletin, il özel idarelerinin ve belediyelerin  sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme dışında kalan : a.) Her türlü kamu alacakları (vergi, resim, harç, vergi cezası, para cezası yanında bunların  gecikme zammı ve faiz gibi fer’i); b.) Kamu hizmetlerinin görülmesinden doğan diğer tüm alacaklar; AMME (KAMU) alacağı adı verilir.  Devletin, il özel idarelerinin ve belediyelerin bir AMME (kamu )alacağı için  dava açmak ve icra dairesine başvurmak zorunlulukları yoktur. Amme alacakları borçludan zorla alınır.