AHDE VEFA NEDİR?


www.toprakhukuk.com

Yazılı ya da sözlü bir sözleşme (anlaşma, protokol, mutabakat) yapıldığında, taraflardan sözleşmeye sadık kalmaları beklenir.
Sözleşmelerin amacı her iki tarafında kendisine düşen borcu kararlaştırılan şekilde, zamanında ve tam olarak yerine getirmesidir.

Romalıların pacta sunt servanda- sözleşmeye bağlılık  olarak ifade ettikleri hukukun bu temel ilkesi uyarınca kişi ancak serbest iradesi ile verdiği sözlerle bağlıdır.
Bunun anlamı akıl sağlığı yerinde olmayan ya da baskı altında bulunan bir kişi açısından verilen sözlere uymanın o kadar da kesinlik taşımamasıdır.

Sözleşmeye bağlılık ilkesi, serbest iradesi ile sözleşme yapmış olan bir kişinin vermiş olduğu söze bağlı kalmasını ifade etmektedir. 

Zaman içinde oluşacak bir takım önemli değişiklikler verilen sözün tutulmasına engel olamaz.
Sözleşmeye bağlılık ilkesi uyarınca, bir kimse söz verirken,  gelecekteki şartları değişebileceğini, gerçekleşecek riskleri ve beklenmeyen durumları göz önüne almış sayılır.
Elbette doğal afet v.b sebeplere dayalı mücbir sebeplerde sözleşmeye bağlılık ilkesi geçerli değildir.. 

Sözgelimi dış cephe kaplama  işini alan bir usta her türlü yağmur, kar ve fırtınada binayı kuru ve sıcak tutacak bir dış cephe kaplama yapacağının sözünü vermiştir.

Ancak kenti yerinden sarsan doğal afet seviyesinde şiddetli bir fırtınada tüm binaların dış cepheleri hasar görmüş ise dış cephesi zarar gören bina sahiplerinin inşaat ustasından tazminat talep etmek hakları yoktur.


www.toprakhukuk.com

Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

ALİUD NEDİR?

İşçinin rakip firmada