Kayıtlar

Kasım 7, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Evlenme nedeni ile işten ayrılan kadın işçi, 4 yıldır çalıştığı işyerinden kaç lira ihbar tazminatı alır?

Resim
İhbar tazminatı alamaz.  Kendi ayrılan ihbar tazminatı alamaz. İhbar tazminatı usulsüz feshin yaptırımdır. Usulsüz fesih, süreli fesih şartına uyulmaması demektir.  Süreli fesih,  bir iş sözleşmesini kendi isteği ile bozan (fesih eden) kimsenin diğer tarafa önceden haber vermek zorunda olması demektir. Bir iş sözleşmesini kendisi bozan kimse, süre vermediği takdirde ihbar tazminatı öder. Kadın işçi evlenme nedeni ile işten ayrılıyorsa sadece kıdem tazminatı alabilir.  Sözleşmeyi bozan işveren değil de kadın işçi olduğu için işverenden ayrıca  ihbar tazminatı ödemesini isteyemez.  Yazar Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66

Nisbi hak ne demektir?

Resim
Hukukta kesin tam kelimelerinden ziyade mutlak terimine itibar edilir. Nisbi, mutlak olmayan demektir.  Mülkiyet hakkı, kişisel haklar, kişilik hakları, siyasal haklar, sosyal ve ekonomik haklar, herkes tarafından saygı duyulması gereken haklardır.  Yani herkes ve elbette devlet, bir kimsenin evine, bedenine, özgürlüğüne karışmamak dokunmamak borcu altındadır. Oysa bir kimse ile satış sözleşmesi yaptığınızda satın aldığınız malı size teslim etmek borcu sadece satıcıdadır.  Siz satıcının oğluna gidip ver benim malımı diyemezsiniz. Çünkü sizin talep hakkınız sadece satıcıya karşı geçerlidir.  Satıcının oğlunun size bir borcu yoktur.  Demek ki bir sözleşmeden doğan hak herkese karşı öne sürülebilen yani mutlak bir hak olmayıp sadece sözleşmesinin diğer tarafına karşı öne sürülebilen nisbi bir talep hakkı olsa gerektir.   Yazar Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66

Aynı ve ayni arasında ki fark nedir ?

Resim
Aynı Türkçe bir kelime olup tıpkı demektir.  Ayni ise ayın ile ilgili olan demektir.  Ayın maddi yani somut varlığa sahip şey, mal demektir.  Eşya şeyler demek olup medeni kanunun bir kitabının adı olan eşya hukuku ifadesi buradan gelir. Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66