Evlenme nedeni ile işten ayrılan kadın işçi, 4 yıldır çalıştığı işyerinden kaç lira ihbar tazminatı alır?

İhbar tazminatı alamaz. 
Kendi ayrılan ihbar tazminatı alamaz.
İhbar tazminatı usulsüz feshin yaptırımdır.
Usulsüz fesih, süreli fesih şartına uyulmaması demektir. 
Süreli fesih,  bir iş sözleşmesini kendi isteği ile bozan (fesih eden) kimsenin diğer tarafa önceden haber vermek zorunda olması demektir.
Bir iş sözleşmesini kendisi bozan kimse, süre vermediği takdirde ihbar tazminatı öder.
Kadın işçi evlenme nedeni ile işten ayrılıyorsa sadece kıdem tazminatı alabilir. 
Sözleşmeyi bozan işveren değil de kadın işçi olduğu için işverenden ayrıca  ihbar tazminatı ödemesini isteyemez. 

Yazar
Av. Mehmet TOPRAK
avukat@mehmettoprak.com
(212) 527 87 60
(532) 494 03 66


Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

AHDE VEFA NEDİR?

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

ALİUD NEDİR?

İşçinin rakip firmada