Kayıtlar

Ekim 23, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Tahsil Zamanaşımını Durduran Bir Sebep "Hileli İflas"

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------ Bir tacir hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verilmesi gerçekleşebilecek en kötü durumdur. İflas etmiş bir kimse veya şirket hakkında artık icra takibi yapılamaz. Başlamış icra takipleri ise olduğu yerde durur. Bu nedenle alacaklılarını oyalamak, açılmış bir icra takibini durdurtmak ya da açılacak icra takiplerini engellemek isteyen yani biraz nefes almak isteyen kimse ve şirketler açısından iflas bir bakıma son çıkar yoldur. Hatta uygulamada bu son çareye, gerçekte borçlarını ödeyebilecek durumda bulunan ancak ödemeye niyeti olmayan  kimse ve şirketler tarafından da başvurulduğu görülmektedir. Hakkında açılmış veya açılacak icra takiplerini sonuçsuz bırakmak amacı ile iflas etmediği halde hileli olarak mahkemeden iflas kararı çıkaranların en büyük amacı alacakları zaman aşımına uğratmaktır.