Kayıtlar

Eylül 16, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kendisine yasal danışman atanmış bir kimse yasal danışmanının olumlu oyunu almadan işyeri açabilir mi ?

Resim
Kendisine yasal danışman atanmış bir kimse, bağışlama, kefil olma, kambiyo taahhüdü altına girme, taşınmaz satımı gibi işlemleri yapabilmek için yasal danışmanının olumlu oyunu almak zorundadır.  Ancak işyeri açmak için böyle bir koşul öngörülmüş değildir. Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax. (212) 527 87 60  Gsm (532) 494 03 66 -------------------------------------------

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax. (212) 527 87 60  Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------- Asker kişileri alakadar eden ve askerlik hizmetine ilişkin, idarenin işlem ve eylemlerinden doğan uyuşmazlıklar Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde çözümlenir.   Haklarının ihlal edildiğini düşünen ordu mensuplarının haklarını arayacakları mahkemedir. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66 www.mehmettoprak.av.tr

Yetkisiz temsilde üçüncü kişinin hakları

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax. (212) 527 87 60  Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------- Bir kimse yetkisiz temsilci ile bir sözleşme yaptığında, t emsil olunan bu sözleşmeyi kabul etmeyebilir.  Yetkisiz temsilcinin işlemine onay vermeyen temsil olunan bu işlem ile bağlı değildir.  Bu durumda yetkisiz temsilcinin iş yaptığı üçüncü kişi, yetkisiz temsilci ile başbaşa kalır.  Ancak üçüncü kişi yetkisiz temsilciden sadece menfi zararlarının giderilmesini isteyebilir. Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532 ) 494 03 66 www.mehmettoprak.av.tr