Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?


Yazar: Av. Mehmet TOPRAK
avukat@mehmettoprak.com
Tel.  (212) 527 87 60
Fax. (212) 527 87 60 
Gsm (532) 494 03 66
--------------------------------------------

Tapu senedi bir kıymetli evrak olsaydı gerçekten endişelenmek gerekirdi. 

Çünkü kıymetli evraklar başkasının eline geçtiğinde, üzerlerinde yazılı hak ta başkasına geçer . 

Yani kıymetli evrak kimde ise hak ta ona ait sayılır.Kıymetli evrakların özelliği senet üzerinde yazılı hakkın kıymetli evrak ile sıkı sıkıya bağlı oluşudur. 

Kural olarak kıymetli evraklar üzerinde yazılı olan hak senetten ayrılamaz. 

Sözgelimi bir kişi evini satmış olsun. Ancak nakit taşımak istemediği ve bankaya yatan paradan vergi ödemek te istemediği için çek verilmesini istesin. 

Evi alan kişi , satıcının isteğine uyarak satıcıya para yerine hamiline (isim kısmı boş) bir adet çek vermiş olsun.  

Ev satan kişi aldığı çeki bankadan tahsil etmek yerine 3. bir kişiye olan borcu karşılığında verdiği anda, ev satışından doğan alacak çekin yeni sahibine geçer. 

Evi satan kişinin, ev satışından doğan para alacağı, kendisine verilen kıymetli evrak artık elinde olmadığından sona ermiştir.

Oysa tapu senedi denen şey aslında bir adi senettir. 

Tapu senetlerinin ispat fonksiyonu bile yoktur. 

Bir tapu senedinin tek işlevi, bir evin veya arsanın hangi tapu müdürlüğünde tutulan hangi sicilin (büyük defter) hangi sayfasında kayıtlı olduğunu göstermekten ibarettir. 

Tapu senediniz kaybolduğunda bir şey yapmanıza gerek yoktur. 

T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle www.turkiye.gov.tr adresine girerek tapu bilgilerinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Av. Mehmet TOPRAK
İst. Bar. 265556
(212) 527 87 60
(532) 494 03 66
avukat@mehmettoprak.com

Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

AHDE VEFA NEDİR?

ALİUD NEDİR?

İşçinin rakip firmada