Kayıtlar

Mart, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İŞ KAZASI • İBRANAME • DEĞERLENDİRME

 İŞ KAZASI • İBRANAME • DEĞERLENDİRME ÖZET: Gerçek anlamda ibranameden söz edebilmek için tanzim edilecek miktar ile ödenecek miktar arasında açık bir oransızlığın bulunmaması gerekir. Açık bir oransızlığın bulunduğu durumlarda ibraname makbuz niteliğindedir. Açık oransızlıktaki edimler bir misline yakın, bir misli ya da daha fazladır. Bu nedenle öncelikle söz konusu belgenin gerçek bir ibraname ya da makbuz niteliğinde olup olmadığı araştırılmalıdır. Y. HGK. E. 2015/1323 K. 2019/128 T. 12. 02. 2019 Kararın devamı için bakınız : İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 96 • Sayı: 1 • Yıl: 2022 s. 285 vd.

ÜCRET ZAMLARI • EŞİT İŞLEM BORCU

 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ÜCRET ZAMLARI • EŞİT İŞLEM BORCU ÖZET: Sözleşme olmasa da işveren davacı işçinin işe girdiği tarihte tüm işçilere zam uygulamış ise eşit işlem borcu nedeniyle davacıya da zam uygulamak zorundadır. Bu nedenle, işe giriş ta rihinde davacı ile sözleşme yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise sözleşmedeki zamların uygulanıp uygulanmadığı, sözleşme yapılmamış ise eşit işlem kapsamında işe girdikten sonrasında yapılan ücret zamlarının tüm işçiler yönünden işyeri uygulaması haline gelip gelmediği araştırılmalıdır. Y. HGK. E.2016/1913 K. 2017/450 T. 15.03.2017 Kararın devamı için  bakınız : İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 96 • Sayı: 1 • Yıl: 2022 s.281 vd.