Kayıtlar

Mayıs 30, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

GAİPLİK

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------- Gaiplik  kayıp olma. Gaip ve gaiplik kelimelerinin, sözlükte yer alan çeşitli anlamları mevcut. Burada yer alan açıklamaları birleştirdiğimizde gaiplik kavramını,  "nerede olduğu bilinmeme" olarak açıklayabiliriz. (bakınız : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük )    Medeni Kanunun 31. maddesine göre, bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa bile gerçekten ölmüş sayılır. Medeni Kanunun 32. maddesine göre, ölüm tehlikesi içinde kaybolan kişiler ile veya ölüm tehlikesi içinde kaybolmamış dahi olsa kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir. Uzun süredir haber alınamama if

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------- Eski metinlerde yer alan temyiz kudreti, mümeyyiz olmak şeklindeki terimlerin yerini, bu gün ayırt etme gücü terimi aldı. Medeni Kanun metninde, ayırt etme gücünden ne anlaşılması gerektiği açıklanmamış. Ancak kanunun 13. maddesinde yer alan düzenleme, ayırt etme gücü kavramını anlamamıza yarayacak bir ip ucu sunmakta.  Madde metninde yer alan:  -yaş küçüklüğü,  -akıl hastalığı,  -akıl zayıflığı,  -sarhoşluk  ya da bunlara benzer sebepler,   akla uygun biçimde davranma yeteneğinin olmadığını gösteren haller olarak sayılmıştır.   Öyle ise ayırt etme gücünü, akla uygun biçimde davranma yeteneği olarak tanımlamak mümkündür. Akla uygun biçimde davranmaktan ne anlaşılması gerektiğini ise Medeni Kanun'un 9. maddesinden yola çıkarak tanımlayabiliriz. 9. madde ile bir kimsenin kendi i

Arsa ve Arazi Arasındaki Fark

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 -------------------------------------------------- Arsa kavramı Emlak Vergisi Kanunu'nun 12. maddesinde tanımlanmıştır. Kanunun tanımına göre her arsa bir arazidir. Arazi, sınırları tepeler, dağlar, yollar, dereler, duvarlar, ağaçlıklar yolu ile belirlenen gibi vb. işaretlerle belirlenen yeryüzü parçalarıdır. Bir arazi  belediye sınırları içindeyse ve belediyece parsellenmiş ise arsa adını alır. Bir arazinin arsa sayılıp sayılmamasının önemi, ödenecek emlak vergisi hesaplanırken ortaya çıkar. Arsalarda emlak vergisi en yüksek oran üzerinden hesaplanır. ( Büyükşehir sınırları içinde binde altı, normal bölgelerde binde bir) Arsa niteliğini taşımayan boş araziler ise en düşük vergi oranı üzerinden vergilendirilir. (Büyükşehir belediyesi sınırları içinde ise binde iki, normal bölgelerde binde bir ) Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com

Alt İşveren

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------- Taşeron adı ile anılan çalışma düzeni.  Taşeronluk kavramı,  fason olarak görülen işleri de içeren geniş bir kavramdır.  İş Kanunu  sadece bir işyerinde sürekli olarak taşeron işçisi çalıştırılmasını, "alt işveren asıl işveren ilişkisi" adı altında ele alır.  Taşeron işçisinin sürekli olarak çalıştırıldığı, işin görüldüğü işyerinin işletmecisine, asıl işveren adı verilir. Asıl işverenden aldığı işi bu işyerinde sürekli olarak çalışan işçilerine gördüren taşeronlara ise, alt işveren adı verilir.  İş Kanunu ile bir işyerinde sürekli olarak taşeron işçisi çalıştırılması zorlaştırıldı. İş Kanunu uyarınca, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında, işyerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine yönelik asıl işlerde sürekli olarak taşeron işçisi ça

Akort Ücret

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------- Ücretin aylık haftalık sabit olarak ödenmesi yerine yapılan iş miktarına göre belirlenmesi yöntemi. En çok parça başı ücret şeklinde bilinir. Parça başı ücret sisteminde yapılan iş karşılığı ödenecek ücret hesaplanırken birim fiyat üretilen ürün yani parça sayısı ile çarpılır. Ücretin hesaplanmasında,  işin türüne göre, birim fiyat yerine, metrekare, boy veya ağırlık gibi ölçütler de kullanılabilir. A v. M ehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66 www.mehmettoprak.av.tr