Kayıtlar

Ekim 7, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Borçları devrederek kurtulmak mümkün müdür?

Resim
www.toprakhukuk.com Tacirler, işletmelerini devrederek, borçlardan da kurtulurlar.  Tacirlerin kurtuluş imkanı bulunan borçlar ticari borçlardır. Vergi ve sgk prim borçlarından kurtulmak mümkün değildir. Bu imkandan yararlanacak tacirin işletmesini tümü ile devretmesi gerekir. Yani ticari işletme tüm hak ve borçları ile devredilmelidir. Bir başka ifade ile işletmeye bağlı tacir sıfatı, devir alan kişiye geçmelidir. İşletmeye ait bir araba, dükkan, depo ve hatta tüm alacakların devri halinde dahi tacir sıfatı devir alana geçmez. Çünkü sadece aktif varlık el değiştirmiştir. Devir sözleşmesi mutlaka yazılı şekilde yapılmalıdır. Mutlaka ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmelidir.  Yazılı şekil geçerlilik şartı olup, tescil kurucu niteliktedir.  Taşınırlarda teslim ve taşınmazlarda tapu siciline tescile gerek yoktur.  Devir ilanları Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılmalıdır. Ticari işletmeyi devreden, a.) Muaccel borçlar için devrin devralan tarafından alacaklılara bil