Kayıtlar

Kasım 3, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Vergi hukukunda ispat

Resim
Gerçeğe ulaşmak için yemin delili dışında her türlü delile dayanılması mümkündür.  İspat için tanık deliline dayanılması durumunda, tanık beyanlarının vergiyi doğuran olayla doğrudan ve organik bir ilişki içerisinde bulunması şarttır.  Mükellefin defter ve belgelerinde yer alan hayatın olağan akışına aykırı kayıtların ayrıca mükellef tarafından ispatlanması gerekir. Derleyen:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66

Vergi hukukunda yorum yöntemleri

Resim
Vergi kanunları sözü ve özü ile geçerlidir. Vergi kanunlarının yeterince açık olmayan hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanır. Derleyen:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax. (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66

Vergi Kanunu

Resim
VERGİ USUL KANUNU uygulamasında"Vergi Kanunu" tabiri işbu kanun ile bu kanun hükümlerine tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade eder. Derleyen:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66