Kayıtlar

Ağustos 31, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarılmasına yetki veren kanunda bulunması zorunlu hususlar nelerdir ?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------- Kanun hükmünde kararname çıkarılmasına yetki veren kanunda, k anun hükmünde kararnamenin amacı, kapsamı, ilkeleri, kullanma süresi ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağı açıkça gösterilmelidir. (Anayasa md. 91) Anayasa'da zaten açıklanmış konuların, sözgelimi: "yetki kanununda k anun hükmünde kararnamenin iptali için hangi makama başvurulacağı" hususunun tekrar yazılması gerekli değildir.  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66 www.mehmettoprak.av.tr