Kayıtlar

Kasım 11, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kamuya yararlı dernekler tacir midir?

Resim
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor, Trabzonspor gibi aşağıdaki listede isimleri yazan dernekler damga vergisi, kdv, kurumlar vergisi, tapu harcı muafiyetlerinin yanında ister devlet teşviği alarak isterse devlet teşviği almaksızın bir ticari işletme işletseler dahi tacir sayılmazlar.  Kamu yararına çalışan dernekler, bir ticari işletmeyi, ister doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle işletsinler, kendileri tacir sayılmazlar. Liste ve ayrıntılı açıklama için bkz. aso web stesi

Tacir sayılmada fiilen işletme

Resim
Kısmen dahi olsa kendi adına bir ticari işletme bulunan kimse tacirdir.  Ticari işletmenin bizzat tacir tarafından veya onun adına kanuni temsilcisi tarafından işletiliyor olması önemli değildir. Önemli olan ortada gerçekten çalışan bir işletmenin bulunmasıdır. Sırf bir işyerini kiralamış olmak işe başlandığını göstermeyeceği için, tacir sayılmayı da gerektirmez.  Tacir sayılmak için bilfiil yani gerçekten işletilen bir işletmenin varlığı şarttır. Ancak bazı durumlar vardır ki fiilen işletme şartı aranmaz. Çalışmaya başlamadan da tacir sayılmayı gerektiren bu haller kanunda: a.) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, ilan etmek;   b.) Ticari işletmesini ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek; olarak açıklanmıştır.  Sayılan bu iki durumdan birinin varlığı halinde, bir kimse henüz işe başlamamış olsa bile tacir sayılır.