Tacir sayılmada fiilen işletme

Kısmen dahi olsa kendi adına bir ticari işletme bulunan kimse tacirdir. 
Ticari işletmenin bizzat tacir tarafından veya onun adına kanuni temsilcisi tarafından işletiliyor olması önemli değildir.
Önemli olan ortada gerçekten çalışan bir işletmenin bulunmasıdır.
Sırf bir işyerini kiralamış olmak işe başlandığını göstermeyeceği için, tacir sayılmayı da gerektirmez. 
Tacir sayılmak için bilfiil yani gerçekten işletilen bir işletmenin varlığı şarttır.
Ancak bazı durumlar vardır ki fiilen işletme şartı aranmaz. Çalışmaya başlamadan da tacir sayılmayı gerektiren bu haller kanunda:
a.) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, ilan etmek;  
b.) Ticari işletmesini ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek;
olarak açıklanmıştır. 
Sayılan bu iki durumdan birinin varlığı halinde, bir kimse henüz işe başlamamış olsa bile tacir sayılır.Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

AHDE VEFA NEDİR?

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

ALİUD NEDİR?

İşçinin rakip firmada