Kayıtlar

Ekim 30, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kolluk kuvvetleri ne demektir?

Resim
Devletin en önemli görevlerinden biri de toplumsal dirlik ve düzenini sağlamaktır.  Kamu düzeninin bozulmasına engel olmak ve bozulduğunda eski hale getirmek için zor kullanmak gerekebilir. Kamu düzenini korumak ve bozulduğundan eski haline getirmek için zor kullanma yetkisi olan devlet kurumlarına kolluk kuvvetleri adı verilir. Kolluk kuvvetlerine, polis, zabıta, jandarma, sahil güvenlik güçlerini örnek verilebilir. DERLEYEN :  Av. Mehmet TOPRAK metoist@gmail.com  (212) 527 8760 (532) 494 03 66

Yurtdışından alınan bulut bilişim hizmetlerinde vergiye dikkat !!

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------- Bir firma için bilişim hizmetlerinden yararlanmak demek: a.) Alan adı barındırma; b.) İnternet trafiği; c.) Elektronik posta ; d.) Veri tabanı kurulum ve depolanması; e.) Lisanslı yazılımların kurulum ve işletilmesi; gibi çok sayıda ayrı ayrı hizmet için personel, yazılım, lisans donanım maliyetlerine katlanmak demektir . Giderek popüler hale gelen bulut bilişim hizmetleri sayesinde ayr ayrı ve yüksek maliyetli bu hizmetlere çok ucuza ulaşmak mümkün.  Hatta bu hizmeti İrlanda gibi düşük vergi oranlarının uygulandığı ülkelerden birinde kurulu bir şirketten alırsanız maliyetiniz son derece düşecektir.  Yurtdışından alınan bulut bilişim hizmeti yani verilerin taşeron makinasında işlenmesi (computing) hizmeti: a.) Ticari faaliyet sayıldığından 5520 sayılı kurumlar

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 -------------------------------------------- Tapu senedi bir kıymetli evrak olsaydı gerçekten endişelenmek gerekirdi.  Çünkü kıymetli evraklar başkasının eline geçtiğinde, üzerlerinde yazılı hak ta başkasına geçer .  Yani kıymetli evrak kimde ise hak ta ona ait sayılır.Kıymetli evrakların özelliği senet üzerinde yazılı hakkın kıymetli evrak ile sıkı sıkıya bağlı oluşudur.  Kural olarak kıymetli evraklar üzerinde yazılı olan hak senetten ayrılamaz.  Sözgelimi bir kişi evini satmış olsun. Ancak nakit taşımak istemediği ve bankaya yatan paradan vergi ödemek te istemediği için çek verilmesini istesin.  Evi alan kişi , satıcının isteğine uyarak satıcıya para yerine hamiline (isim kısmı boş) bir adet çek vermiş olsun.   Ev satan kişi aldığı çeki bankadan tahsil etmek yerine 3. bir kişiye olan borcu karşılığında verdiği anda, ev satışınd