Kayıtlar

Mayıs 11, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Bağımlılık unsurunun basit anlatımı -2 (Bağımlılık unsurunun görünüm biçimleri)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------- İşçi işini görürken,  işveren tarafından belirlenen şekilde iş görmek (teknik bağımlılık) zorundadır.  Bir mali müşavir, müşterisine hizmet verirken, kendi çalışma anlayışına uygun bulduğu bilgisayarlı muhasebe programını kullanmakta özgürdür.  Oysa aynı mali müşavir, bir işveren emrinde çalışmaya başladığında, muhasebe kayıtlarını tutarken, kendi alışageldiği programı değil , işletme bilgisayarlarında kurulu bulunan programı kullanmak zorundadır.   Çünkü belgeli bir meslek mensubu dahi olsa örneğimizdeki mali müşavir artık işletmenin işçisidir. Bu basit örnekte sözü edilen, bilgisayar programı değişikliği mali müşavir meslek mensubu olan işçinin, tüm iş yapma biçimini doğrudan etkileyecektir.  Ancak işvereni hangi programı kullanmak istiyor ise o bilgisayar programını öğrenmekten başka çaresi yoktur.