Kayıtlar

Eylül 18, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Talep Hakkı - Dava Hakkı

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------- Bir kimsenin hakkının verilmesini ya da başkalarının kendisinin hakkına saygı göstermesini istemek yetkisine talep hakkı denir. Kişi talep hakkını kullandığı halde hakkına kavuşamamış ya da başkaları tarafından hakkına saygı gösterilmemiş olabilir. Bu durumda devreye dava hakkı girer.  Çünkü dava hakkı kişilerin, talep haklarını  mahkemeler önünde öne sürmesi demektir.  Yani bir kimse talep hakkını kullanarak hakkına kavuşmuş ya da hakkına saygı gösterilmesini sağlamış ise artık dava hakkını kullanmasına gerek yoktur. Sözgelimi, banyo tesisatını yaptırmayan komşusunun banyosundan kendi dairesine su sızan kişinin, komşusundan banyosunu yaptırmasını istemesi talep hakkıdır.  Komşusu banyosunu yaptırmamakta ısrar ederse komşusu ile boğaz boğaza girmeye gerek yoktur.  Zira talep hakkı sonuç vermezse dava

Bilimsel görüş - Doktrin- Öğreti

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------- Bilimsel görüşler ( doktrin veya öğreti) , h ukuk alanında çalışan bilim adamlarının, hukuki konular hakkında öne sürdükleri görüş ve yargılarıdır.  Bilimsel görüşler hukukun yazılı kaynaklarından olmayıp, yardımcı kaynak sınıfındadır.  Y ani hakimin davayı çözümlerken başvurması zorunlu değildir. Bu nedenle hukukun yardımcı kaynaklarındandır.   Yardımcı kaynak olması nedeni ile hakimler, bilimsel görüşlere başvurmak zorunda olmadan da önlerine gelen uyuşmazlığı çözümleyebilirler. Av. Mehmet TOPRAK (212) 527 87 60 (532) 494 0 3 66 avukat@mehmettoprak.com  www.mehmettoprak.av.tr

Bölge adliye mahkemeleri ceza daireleri

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------- Bölge adliye mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur . ( Madde 25) Bölge adliye mahkemeleri, başkan lık, başkanlar kurulu, daireler, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşur.   ( Madde 26) Bölge adliye mahkemeleri, hukuk ve ceza dairelerinden oluşur. Her bölge adliye mahkemesinde en az üç hukuk ve en az iki ceza dairesi bulunur. Gerekli hâllerde dairelerin sayısı , Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca artırılıp azaltılabilir. ( Madde 29) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin görevleri şunlardır: 1. Adli yargı ilk d