Kayıtlar

Mayıs, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

GAİPLİK

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60   Gsm (532) 494 03 66 ------------------------------------------- Gaiplik  kayıp olma. Gaip ve gaiplik kelimelerinin, sözlükte yer alan çeşitli anlamları mevcut. Burada yer alan açıklamaları birleştirdiğimizde gaiplik kavramını,  "nerede olduğu bilinmeme" olarak açıklayabiliriz. (bakınız : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük )    Medeni Kanunun 31. maddesine göre, bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa bile gerçekten ölmüş sayılır. Medeni Kanunun 32. maddesine göre, ölüm tehlikesi içinde kaybolan kişiler ile veya ölüm tehlikesi içinde kaybolmamış dahi olsa kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir. Uzun süredir haber alınamama if

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------- Eski metinlerde yer alan temyiz kudreti, mümeyyiz olmak şeklindeki terimlerin yerini, bu gün ayırt etme gücü terimi aldı. Medeni Kanun metninde, ayırt etme gücünden ne anlaşılması gerektiği açıklanmamış. Ancak kanunun 13. maddesinde yer alan düzenleme, ayırt etme gücü kavramını anlamamıza yarayacak bir ip ucu sunmakta.  Madde metninde yer alan:  -yaş küçüklüğü,  -akıl hastalığı,  -akıl zayıflığı,  -sarhoşluk  ya da bunlara benzer sebepler,   akla uygun biçimde davranma yeteneğinin olmadığını gösteren haller olarak sayılmıştır.   Öyle ise ayırt etme gücünü, akla uygun biçimde davranma yeteneği olarak tanımlamak mümkündür. Akla uygun biçimde davranmaktan ne anlaşılması gerektiğini ise Medeni Kanun'un 9. maddesinden yola çıkarak tanımlayabiliriz. 9. madde ile bir kimsenin kendi i

Arsa ve Arazi Arasındaki Fark

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 -------------------------------------------------- Arsa kavramı Emlak Vergisi Kanunu'nun 12. maddesinde tanımlanmıştır. Kanunun tanımına göre her arsa bir arazidir. Arazi, sınırları tepeler, dağlar, yollar, dereler, duvarlar, ağaçlıklar yolu ile belirlenen gibi vb. işaretlerle belirlenen yeryüzü parçalarıdır. Bir arazi  belediye sınırları içindeyse ve belediyece parsellenmiş ise arsa adını alır. Bir arazinin arsa sayılıp sayılmamasının önemi, ödenecek emlak vergisi hesaplanırken ortaya çıkar. Arsalarda emlak vergisi en yüksek oran üzerinden hesaplanır. ( Büyükşehir sınırları içinde binde altı, normal bölgelerde binde bir) Arsa niteliğini taşımayan boş araziler ise en düşük vergi oranı üzerinden vergilendirilir. (Büyükşehir belediyesi sınırları içinde ise binde iki, normal bölgelerde binde bir ) Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com

Alt İşveren

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------- Taşeron adı ile anılan çalışma düzeni.  Taşeronluk kavramı,  fason olarak görülen işleri de içeren geniş bir kavramdır.  İş Kanunu  sadece bir işyerinde sürekli olarak taşeron işçisi çalıştırılmasını, "alt işveren asıl işveren ilişkisi" adı altında ele alır.  Taşeron işçisinin sürekli olarak çalıştırıldığı, işin görüldüğü işyerinin işletmecisine, asıl işveren adı verilir. Asıl işverenden aldığı işi bu işyerinde sürekli olarak çalışan işçilerine gördüren taşeronlara ise, alt işveren adı verilir.  İş Kanunu ile bir işyerinde sürekli olarak taşeron işçisi çalıştırılması zorlaştırıldı. İş Kanunu uyarınca, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında, işyerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine yönelik asıl işlerde sürekli olarak taşeron işçisi ça

Akort Ücret

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------- Ücretin aylık haftalık sabit olarak ödenmesi yerine yapılan iş miktarına göre belirlenmesi yöntemi. En çok parça başı ücret şeklinde bilinir. Parça başı ücret sisteminde yapılan iş karşılığı ödenecek ücret hesaplanırken birim fiyat üretilen ürün yani parça sayısı ile çarpılır. Ücretin hesaplanmasında,  işin türüne göre, birim fiyat yerine, metrekare, boy veya ağırlık gibi ölçütler de kullanılabilir. A v. M ehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com (212) 527 87 60 (532) 494 03 66 www.mehmettoprak.av.tr 

Bir işyeri açmaksızın web tasarımı işi ile uğraşanların vergilendirilmesi

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------- İnternet kullanıcılarının sayısının artması, küçük işletme ve gerçek kişileri kendilerine ait bir web sayfasına sahip olmaya yöneltiyor. Küçük işletme sahipleri ve bireyler açısından,  profesyonel bir dizayn firması ile anlaşmak ağır bir mali yük.  Web sayfalarını bu işlerden anlayan bir tanıdığa yaptırmak en ucuz ve hızlı çözüm. Tasarım işi ile uğraşanlar açısından, alınan ücretler az ancak bir işyeri açmanın maliyetine katlanmak söz konusu değil.  Bu durum, bir işyeri açmaksızın, açıktan alınan ücretler karşılığı web tasarımı işini oldukça popüler hale getirdi. Web tasarımı hizmetleri Gelir Vergisi Kanunu'nun 18. maddesinde açıklanan serbest meslek kazançları istisnası kapsamında yer alıyor.  Çünkü bir web sayfası esasen, bilgisayarlar arası bilgi aktarımı için hazırlanmış html kodları ve

Vergi Dairesi Tarafından Geçersiz Sayılan Özürlü Raporlarının Durumu

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------- Bir kimse  engellilere sağlanan vergi ve sigorta haklarından yararlanmak istediğinde, kendisinden sağlık raporu alması istenmektedir. Yeni işe başlayanlar için kişinin engelli olup olmadığının belgelenmesi açısından rapor almasının istenmesi anlaşılır bir uygulamadır.  Ancak idare daha önce alınmış bir sağlık raporu ile engelli olarak çalışmış kişilerden dahi iş değiştirdiği zaman yeniden sağlık raporu almasını istemektedir. Engellilik oranlarını ölçmeye yarayan kriterlerin yazılı olduğu yönetmelikler sürekli değişmektedir. Her yeni yönetmelik ile engelli raporu almak giderek zorlaşmaktadır.  Eski tarihte alınmış raporlarda engellilik oranı 40 - % 50 olan bir kimsenin yeni yönetmeliğe göre verilmiş bir rapora göre en çok %20 özürlü raporu alması söz konusu olabilmektedir.  İdare  yön

İşçinin rakip firmada

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ----------------------------------------------- İnternet üzerinden kopyala yapıştır yöntemi ile hazırlanıp, işçilere imzalatılan sözleşmelerde, en dikkat çeken madde, rekabet yasağı maddeleridir. Rekabet yasağı maddeleri ile işçi, rakip firmaya geçmeme sözü vermektedir.  Eğer işçi bu sözünü tutmaz da rakip firmada çalışmaya başlarsa, işverene sözleşmede yazılı olan ceza tutarını ödemeyi kabul etmiş sayılmaktadır. Günümüz pazar koşulları altında, işçinin ekonomik bağımlılığı dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. İşe ihtiyacı olan herhangi bir kimse,  işverenin önüne koyduğu  her kağıdı, bir an bile tereddüt etmeksizin imzalamak zorunda kalmaktadır. Pazar koşulları ne olursa olsun, işveren işçiye karşı hakim konumdadır. İşçi daha ilk günden, işveren tarafından önüne konulan iş sözleşmesini, bir inceleyeyim diyerek bir kenara atamaz. İşçi bir an önce iş

Bağımlılık unsurunun basit anlatımı -2 (Bağımlılık unsurunun görünüm biçimleri)

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------- İşçi işini görürken,  işveren tarafından belirlenen şekilde iş görmek (teknik bağımlılık) zorundadır.  Bir mali müşavir, müşterisine hizmet verirken, kendi çalışma anlayışına uygun bulduğu bilgisayarlı muhasebe programını kullanmakta özgürdür.  Oysa aynı mali müşavir, bir işveren emrinde çalışmaya başladığında, muhasebe kayıtlarını tutarken, kendi alışageldiği programı değil , işletme bilgisayarlarında kurulu bulunan programı kullanmak zorundadır.   Çünkü belgeli bir meslek mensubu dahi olsa örneğimizdeki mali müşavir artık işletmenin işçisidir. Bu basit örnekte sözü edilen, bilgisayar programı değişikliği mali müşavir meslek mensubu olan işçinin, tüm iş yapma biçimini doğrudan etkileyecektir.  Ancak işvereni hangi programı kullanmak istiyor ise o bilgisayar programını öğrenmekten başka çaresi yoktur.  

Bağımlılık unsurunun basit anlatımı-1

Resim
Yazar:  Av. Mehmet TOPRAK avukat@mehmettoprak.com Tel.  (212) 527 87 60 Fax.  (212) 527 87 60 Gsm (532) 494 03 66 ---------------------------------------------- Hukuk kavramının çok sayıda tanımı var. Bence hukuk, haklar demek.  Başkası üzerindeki hakkım ondan alacağım, başkasının benim üzerimdeki hakkı ise benim borcumdur. Başkasına olan borcum karşılıklı verilmiş sözlerden kaynaklanabilir. Benim anlaştığım kişiden alacağımı almamın karşılığında bir borcum doğabilir. Bu tür anlaşmalarda her iki tarafında karşılıklı borçları ve hakları vardır. Sözgelimi bir ev aldığım zaman, evi satan kişiden, tapuyu devir almak istiyorsam, karşılığında bir miktar para vermeliyim. İşte satıcının evin tapusunu bana devir etme borcu karşılığında, benim de tapuyu satıcıdan devir almak alacağım doğdu. Bu anlaşmada her ikimiz de eşit durumdayız.  Satıcının bana bir üstünlüğü yok. Evi beğenirsem alırım, beğenmezsem almam. Evi aldıktan sonra ister otururum, istersem kiraya veriri