Telefon

0212 5278760

İŞ KAZASI • İBRANAME • DEĞERLENDİRME

 İŞ KAZASI • İBRANAME • DEĞERLENDİRME

ÖZET: Gerçek anlamda ibranameden söz edebilmek için tanzim edilecek miktar ile ödenecek

miktar arasında açık bir oransızlığın bulunmaması gerekir.

Açık bir oransızlığın bulunduğu durumlarda ibraname makbuz niteliğindedir.

Açık oransızlıktaki edimler bir misline yakın, bir misli ya da daha fazladır.

Bu nedenle öncelikle söz konusu belgenin gerçek bir ibraname ya da makbuz niteliğinde olup

olmadığı araştırılmalıdır.

Y. HGK. E. 2015/1323 K. 2019/128 T. 12. 02. 2019

Kararın devamı için bakınız : İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 96 • Sayı: 1 • Yıl: 2022 s. 285 vd.

eposta

avukat@mehmettoprak.com