İŞ KAZASI • İBRANAME • DEĞERLENDİRME

 İŞ KAZASI • İBRANAME • DEĞERLENDİRME

ÖZET: Gerçek anlamda ibranameden söz edebilmek için tanzim edilecek miktar ile ödenecek

miktar arasında açık bir oransızlığın bulunmaması gerekir.

Açık bir oransızlığın bulunduğu durumlarda ibraname makbuz niteliğindedir.

Açık oransızlıktaki edimler bir misline yakın, bir misli ya da daha fazladır.

Bu nedenle öncelikle söz konusu belgenin gerçek bir ibraname ya da makbuz niteliğinde olup

olmadığı araştırılmalıdır.

Y. HGK. E. 2015/1323 K. 2019/128 T. 12. 02. 2019

Kararın devamı için bakınız : İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 96 • Sayı: 1 • Yıl: 2022 s. 285 vd.

Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

AHDE VEFA NEDİR?

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

ALİUD NEDİR?

İşçinin rakip firmada