ÜCRET ZAMLARI • EŞİT İŞLEM BORCU

 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

ÜCRET ZAMLARI • EŞİT İŞLEM BORCU

ÖZET: Sözleşme olmasa da işveren davacı işçinin işe girdiği tarihte tüm işçilere zam uygulamış

ise eşit işlem borcu nedeniyle davacıya da zam uygulamak zorundadır. Bu nedenle, işe giriş ta

rihinde davacı ile sözleşme yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise sözleşmedeki zamların uygulanıp

uygulanmadığı, sözleşme yapılmamış ise eşit işlem kapsamında işe girdikten sonrasında yapılan

ücret zamlarının tüm işçiler yönünden işyeri uygulaması haline gelip gelmediği araştırılmalıdır.

Y. HGK. E.2016/1913 K. 2017/450 T. 15.03.2017

Kararın devamı için  bakınız :

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 96 • Sayı: 1 • Yıl: 2022 s.281 vd.

Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Cebrî icra ne demektir?

Nisbi hak ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

AHDE VEFA NEDİR?

ALİUD NEDİR?

İşçinin rakip firmada

Bilimsel görüş - Doktrin- Öğreti