Kırk ambar sözleşmesinin çarter sözleşmesinden farkı nedir?

Deniz taşıma işlerinde taşıyana ödenen ücrete navlun adı verilir.
İşte taşıyanının, navlun adı verilen bir ücret karşılığında, kendisine emanet edilen bir eşyayı denizdeki tehlikelerden koruyup ve eşyanın bakımını sağlayıp, deniz yolu ile bir limandan diğer bir limana taşımayı üstlendiği sözleşmeye ise navlun sözleşmesi adı verilir.
Navlun sözleşmesinde geminin tamamı taşıtana tahsis edilmeyip sadece parça mal olan belirli bir yükün deniz yoluyla bir yerden başka bir yere taşınması amaçlı navlun sözleşmelerine ise Kırkambar sözleşmesi adı verilir.
Taşınan şeyin parça başı olmasından kasıt ile de paketli, kolili ya da çuvala konulmuş olması değildir. Önemli olan husus taşınan yükün miktarının, ölçü ya da sayı olarak bilinmesidir.
Denizde iki liman arasında düzenli seferler yapan gemilerin bazı ambarları boş kalmış ise boş kalan ambarları doldurmak adına taşıyanın, 250 ton kum taşımayı kabul etmesi halinde kırk ambar sözleşmesinden söz edilmiş demektir.
Kırkambar sözleşmesi yapılırken taşıma işleri komisyoncusu tarafından yükün hangi gemi ile taşınacağının önceden belirtilmiş olması da şart değildir. Aslolan yükün belirli olmasıdır geminin değil.
Yük değil de geminin önemli olduğu sözleşmelere ise çarter sözleşmesi adı verilir. Çarter sözleşemsi ile yükün belirli olması değil geminin tamamının mı belirli bir kısmının mı taşıanacak yük için ayrılmış olduğu önem taşır. Eğer taşınacak yük için tüm geminin tahsis edilmişse “tam çarter sözleşmesi”, geminin belirli bir bölümü veya belirli bir yeri taşınması kararlaştırılan şey için ayrılmış ise “kısmi çarter sözleşmesi” söz konusudur. Görüldüğü gibi çarter sözleşmesinde yük değil “gemi”  önemlidir.

Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

AHDE VEFA NEDİR?

ALİUD NEDİR?

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

İşçinin rakip firmada