Devlet memuru ne demektir?

Memur yani sözlük anlamı ile emir almış olan kimseler bir kadrosu yani makamı olan kimselerdir.
Kadro kelimesi kalıcı mevki, sürekli statü, sabit pozisyon anlamlarına gelir.
Memurlar devamlılığı olan, sabit yani kalıcı bir kadroya yani mevkiye atanmış insanlardır.
Tanzimat'tan bu yana memuriyet mevkine yani kadroya atananlara ayrıca maaş ta verilir. 

Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

AHDE VEFA NEDİR?

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

ALİUD NEDİR?

İşçinin rakip firmada