Haksız fiil sorumluluğu ne demektir? Sebep sorumluluğu nedir?


www.toprakhukuk.com

Bir kişinin bir başka kişiye olan borcunu ödemek zorunda olmasına sorumluluk denir.
Bir kimsenin bir başkasına karşı sorumlu yani borçlu olması için illede aralarında bir sözleşme yapılmış olması gerekmez. 
Borcun doğumuna yol açan nedenlerden biri de haksız fiil sorumluluğudur.
Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille (davranışla) bir başkasına zarar veren kişinin bu davranışına haksız fiil denir.
Haksız fiilin faili (yapan), mağdurun (haksız fiilden zarar görenin) bu zararını tazmin etmek ( gidermek, ödemek) zorundadır.
Haksız fiilin doğurduğu borca ise tazminat borcu denir.
Tazminat borcunun doğumu için failin kusurlu olması gerekir.
Ancak tehlike, egemenlik, fedakarlığın denkleştirilmesi veya hakkaniyet gibi bazı sebeplerin varlığı halinde kusur şartı aranmaz.
Hatta bazı hallerde eylemin hukuka aykırı olması dahi gerekmez.
Bu nedenle kusursuz sorumluluk hallerine sebep sorumluluğu adı da verilmektedir.

Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

AHDE VEFA NEDİR?

ALİUD NEDİR?

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

İşçinin rakip firmada