Okuyan yetişkin evlatların sağlık sigortası sorunu

Yazar: Av. Mehmet TOPRAK
avukat@mehmettoprak.com
Tel.  (212) 527 87 60
Fax. (212) 527 87 60
Gsm (532) 494 03 66
-----------------------------------------------

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sağlık sigortası sorununa eğilen Sn Ali TEZEL'in bir yazısı,  aynı zamanda dikkatleri bakmakla yükümlü olunan çocuk kavramına da çekiyor. 

Gerçekte ana ve babalar yetişkin çocuklarına bakmak zorunda değildirler. 

Ancak çocuklar yetişkin olduktan sonra da eğitimlerine devam ediyorlarsa, durum değişir. Çünkü Medeni Kanun okumaya devam eden çocukları yetişkin olsalar bile BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN kişi saymıştır.

Medeni Kanun'da ana babaların, okumaya devam eden yetişkin evlatlarına, daha kaç sene bakacakları da yazılı değildir.

Medeni Kanun ana ve babalara:

a.) Şartları uygun olduğu ölçüde az veya çok;

b.)  Evlatlarının eğitimi bitene kadar;yetişkin dahi olsa  çocuklarına bakmak zorunluluğu getirmektedir.
Resim 1- Kaynak HT Ekonomi Web stesi

Medeni Kanun'da ana babaların, okumaya devam eden yetişkin evlatlarına  nasıl bakacakları da yazılı değildir.

Okuyan ve okuduğu için çalışamayan bir insanın barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık olmak üzere belli başlı sıkıntıları vardır.

Öyle ise ana babanın imkanları ölçüsünde çocuklarının bu sıkıntılarına yardımcı olmaları gerekir.

Ana babaların evlatlarının sağlık sorunları ile ilgilenme yükümlülüğünün, yetişkinliğe erdikten sonra bile devam etmesi, sosyal güvenlik sisteminin okuyan çocukları da koruma altına almasını gerektirmiştir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile, yetişkin hale geldikten sonra okumaya devam eden çocuklar, SİGORTALININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU kişiler arasına alınmıştır. 

Kanuna göre okuduğu için çalışamayan ve aynı zamanda evli de olmayan yetişkinler:

a.) Lise'de ( Dengi öğrenim veya çıraklık meslekî eğitimi) öğrencisi ise en çok 20 yaşını;

b.) Yüksek öğrenim öğrencisi ise  25 yaşını;

doldurana kadar ana babalarının sigortalılık haklarından BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN kişi sıfatı ile PİRİM ÖDEMEDEN yararlanmaya devam ederler. Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanmak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için bir hak, Kurum için ise bu hizmet ve hakların finansmanını sağlamak bir yükümlülüktür.

Sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler yararlandırılır.

Ancak, kanunda öngörülen yaş sınırlaması gereğince bir kimse:

a.) 20 yaşını doldurduğu halde halen Lise;

b.) 25 yaşını doldurduğu halde halen Üniversite;

eğitimini bitirememiş ise ÇALIŞMASA ve EVLENMESE dahi artık ana babasının sigortalık haklarından BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN kişi olarak yararlanamaz.

Peki 22 yaşında üniversiteyi, 23 yaşında tezsiz yüksek lisansını bitirip aynı yıl doktora ders aşamasına kabul edilen,  24 yaşındaki ÇALIŞMAYAN VE BEKAR bir doktora öğrencisi ana ve babasının sigortalılık haklarından yararlanabilir mi? 

Yani üniversiteyi erkenden bitirenler yüksek lisans ve hatta doktora yaptıkları sürece aynı haklardan yararlanabilirler mi?

Bu sorunun cevabını alabilmek için maddeyi tekrar tekrar okuduğumuz da kanunda üniversite ya da lisans kelimesinin kullanılmadığını görüyoruz. 

Kanunda sadece yüksek öğrenim görenler denilmiştir. Yüksek öğrenimin aşamaları olan ön lisans,  lisans,  yüksek lisans ve doktora seviyeleri için bir sınır yoktur. Tek şart  25 yaşını doldurmamış olmaktır. 


--
Av. Mehmet TOPRAK
İst. Bar. 265556

Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

AHDE VEFA NEDİR?

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

ALİUD NEDİR?

İşçinin rakip firmada