İşten Ayrılış Bildirgesi Kodları

Kodu İşten Çıkış Nedeni
1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi    
3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)  
4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi  
5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi  
8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9 Malulen emeklilik nedeniyle    
10 Ölüm  
11 İş kazası sonucu ölüm  
12 Askerlik      
13 Kadın işçinin evlenmesi   
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması     
   
15 Toplu işçi çıkarma   
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 İşyerinin kapanması      
18 İşin sona ermesi     
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır.)  
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır.)
21 Statü değişikliği
22 Diğer nedenler
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih      
26 Disiplin kurulu kararı ile fesih     
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih   
30 Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır.)  
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu  kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih    
32 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
35 6495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş
36 KHK ile işyerinin kapatılması
37 KHK ile kamu görevinden çıkarma  
38  Doğum nedeniyle işten ayrılma
 39 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40   696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış
41   Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler
Kodu İşten Çıkış Nedeni
1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi    
3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)  
4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi  
5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi  
8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9 Malulen emeklilik nedeniyle    
10 Ölüm  
11 İş kazası sonucu ölüm  
12 Askerlik      
13 Kadın işçinin evlenmesi   
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması     
   
15 Toplu işçi çıkarma   
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 İşyerinin kapanması      
18 İşin sona ermesi     
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır.)  
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır.)
21 Statü değişikliği
22 Diğer nedenler
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih      
26 Disiplin kurulu kararı ile fesih     
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih   
30 Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır.)  
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu  kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih    
32 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
35 6495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş
36 KHK ile işyerinin kapatılması
37 KHK ile kamu görevinden çıkarma  
38  Doğum nedeniyle işten ayrılma
 39 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40   696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış
41   Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler

Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

AHDE VEFA NEDİR?

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

ALİUD NEDİR?

İşçinin rakip firmada