İŞÇİ YILLIK İZİN KULLANMADIĞINI İSPATLAMAK ZORUNDA MIDIR?İşçi yıllık izin kullanmadığını ispatlamak zorunda değildir.

İşçinin yılık izinlerini kullandığını işveren ispatlamak zorundadır.
Ancak işveren, işçinin yıllık izin kullandığını şahitle ispatlayamaz.
İşçi yıllık izin kullanmadığını iddia ediyorsa işveren izinleri kullandırdığını: “imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge” sunarak ispatlamalıdır. 

(Bakınız: YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2016/32753 K. 2018/22855 T. 11.12.2018 ;YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2016/66 K. 2018/24964 T. 21.11.2018 )

Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

AHDE VEFA NEDİR?

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

ALİUD NEDİR?

İşçinin rakip firmada