YETKİ BELGESİ
YETKİ BELGESİ VEREN AVUKAT :
Baro ve Sicil No :
Vergi Dairesi ve Sicil No :
Adres :

YETKİLİ KILINAN AVUKAT (1) :

Baro ve Sicil No: :
Vergi Dairesi ve Sicil No :
Adres :
YETKİLİ KILINAN AVUKAT (2) :

Baro ve Sicil No: :
Vergi Dairesi ve Sicil No :
Adres :
VEKİL EDEN ( Müvekkil ) : Ekrem Sport Tekstil Spor Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

DAYANAK VEKALETNAME : ................... . Noterliği tarih -............. yevmiye nolu

YETKİ BELGESİNİN KAPSAMI : Dayanak vekaletnamedeki tüm yetkiler

İşbuki belgesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanununu değiştiren 4667 sayılı
Kanunun 36. Maddesi ile 56. maddesine eklenen hüküm uyarınca vekaletname
Yerine geçmek üzere tarafımdan düzenlenmiştir.

04/11/2009Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

AHDE VEFA NEDİR?

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

ALİUD NEDİR?

İşçinin rakip firmada