YILLIK ÜCRETLİ İZİN FORMU


YILLIK ÜCRETLİ İZİN FORMUÇalışanın ;Adı: Soyadı: TC Kimlik No : İşe Giriş Tarihi :
YIL
Bir yıl
önceki izin
hakkını
kazandığı
tarih
Bir yıllık çalışma süresi içerisinde çalışılmayan süreler
Hastalık Gün
Askerlik Gün
Mücbir
Sebep
Gün
Devamsızlık
Hizmet
Kesilmesi
Diğer Sebeplerle kesilen Gün 
İzine Hak
kazandığı
tarih
İşyerindeki kıdemi

İzin
Süresi
Yol İzni

İzin başlangıç tarihi

İzinden dönüş tarihi
Toplam
Kullanılan
İzin Günü

Çalışanın
İmzası

NOT: İlk kez yıllık ücretli izin hakkından faydalandırılanlar için (Bir yıl önceki izin hakkını iktisap ettiği tarih) sütunu boş bırakılacaktır.


Bu blogdaki popüler yayınlar

YOKLUK VE BUTLAN NEDİR ? MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Nisbi hak ne demektir?

Cebrî icra ne demektir?

Defter tutmak zorunda olmayanlar (VERGİ USUL KANUNU Madde 173)

GAİPLİK

Ayırt Etme Gücü - Temyiz Kudreti - Mümeyyiz Olmak

AHDE VEFA NEDİR?

Tapu senedimi kaybettim. Evimi elimden alabilirler mi?

ALİUD NEDİR?

İşçinin rakip firmada